• Degalų sąnaudos nustatytos pagal ECE važiavimo ciklą, kurį sudaro apytikriai trečdalis važiavimo mieste ir du trečdaliai užmiestyje (remiantis nuvažiuotu atstumu). CO2 emisija nustatyta kaip priedas prie degalų sąnaudų. Degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmės priklauso nuo pasirinktos įrangos.

    Nominalioji galia: BMW rekomenduoja naudoti aukščiausios rūšies bešvinius 95 RON degalus. Taip pat galima naudoti ir RON 91 degalus su maksimalia 10 proc. etanolio riba (E10). Nurodytasis variklio našumas ir degalų sąnaudos nustatytos pagal RON 98 degalus.