• Degalų sąnaudos ir CO2 emisijos priklauso nuo pasirenkamo ratlankių ir padangų dydžio.

  Daugiau informacijos apie naujų keleivinių automobilių oficialias degalų sąnaudas ir CO2 emisiją galima rasti naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos nuostatuose, kuriuos galima nemokamai gauti bet kuriame salone arba adresu: Deutche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Vokietija.

  Reikšmės be skliaustelių atitinka bazinius modelius su standartine transmisija; reikšmės skliausteliuose atitinka modelius su pasirenkama transmisija (žr. Specialią įrangą).

  Visi varikliai atitinka EU6 emisijos standartą. Degalų sąnaudos nustatomos pagal ECE mišrų ciklą (93/116/EB), kurio apie vieną trečdalį sudaro miesto ir du trečdalius užmiesčio eismas. Šalia degalų sąnaudų matuojama CO2 emisija. Sąnaudų skaičiai taikomi tik automobiliams su standartine įranga. Papildomai pasirenkama įranga (pvz.: platesnės padangos) gali daryti žymią įtaką degalų sąnaudoms.

  Techinės specifikacijos yra taikomos Vokietijos rinkai skirtiems automobiliams. Automobiliai vaizduojami su papildomai pasirenkama įranga ir aksesuarais (standartiškai neįrengiama). Atsižvelgiant į specifinius kitų rinkų reikalavimus, modeliai bei standartinė ir pasirenkama įranga gali skirtis nuo aprašytosios tekste ir iliustracijose. Tikslios informacijos teiraukitės savo BMW atstovybėje. Gali keistis ir dizainas ir įranga. Čia negali būti aprašyta tam tikrai nacionalinei rinkai skirta įranga.

  Svoris be krovinio ES: nurodytas skaičių sudaro 90 procentų užpildytas bakas, 68 kg vairuotojo svoris ir 7 kg bagažo svoris. Svoris be krovinio taikomas automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga šį skaičių gali padidinti.

  Variklio galia: BMW rekomenduoja naudoti RON 95 super bešvinį benziną. Taip pat gali būti naudojamas bešvinis RON91 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus su ne didesniu nei 10% (E10) etanolio kiekiu. Galios ir sąnaudų skaičiai taikomi RON 98 degalams.