Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

technical_data_f16

Reikšmės be skliaustelių atitinka bazinius modelius su standartine transmisija; reikšmės skliausteliuose atitinka modelius su pasirenkama transmisija (žr. Specialią įrangą).

Techinės specifikacijos yra taikomos Vokietijos rinkai skirtiems automobiliams. Automobiliai vaizduojami su papildomai pasirenkama įranga ir aksesuarais (standartiškai neįrengiama). Atsižvelgiant į specifinius kitų rinkų reikalavimus, modeliai bei standartinė ir pasirenkama įranga gali skirtis nuo aprašytosios tekste ir iliustracijose. Tikslios informacijos teiraukitės savo BMW atstovybėje. Gali keistis ir dizainas ir įranga. Čia negali būti aprašyta tam tikrai nacionalinei rinkai skirta įranga.

Svoris be krovinio ES: nurodytas skaičių sudaro 90 procentų užpildytas bakas, 68 kg vairuotojo svoris ir 7 kg bagažo svoris. Svoris be krovinio taikomas automobiliams su standartine įranga. Papildoma įranga šį skaičių gali padidinti.

Variklio galia: BMW rekomenduoja naudoti RON 95 super bešvinį benziną. Taip pat gali būti naudojamas bešvinis RON91 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus su ne didesniu nei 10% (E10) etanolio kiekiu. Galios ir sąnaudų skaičiai taikomi RON 98 degalams.

Nurodytos degalų ir energijos sąnaudos bei CO2 emisija nustatytos pagal Europos reglamento (EB) 715/2007 versiją, galiojusią tipo patvirtinimo metu. Skaičiai pateikti Vokietijai skirtos bazinės konfigūracijos automobiliui, o intervalas pateiktas įvertinant įvairius pasirinktų ratlankių ir padangų dydžius.

(1) Reikšmės taikomos iki 2018-04-15. Pasitikrinkite galimybę įsigyti pas savo atstovą.

Šios reikšmės (3) pažymėtiems automobiliams jau atitinka WLTP taisykles yra perskaičiuotos į NEDC ekvivalentiškas reikšmes, kad būtų galima lyginti skirtingus automobilius. [Šių automobilių CO2 emisijai ir CO2 reikšmėms taikomi automobilių mokesčiai ar kitos rinkliavos gali skirtis nuo čia nurodytų reikšmių.]

CO2 efektyvumo specifikacijos nustatytos pagal šiuo metu taikomą Europos direktyvą 1999/94/EB ir yra pagrįstos degalų, energijos sąnaudų ir CO2 reikšmėmis pagal NEDC ciklą klasifikacijai.

Daugiau informacijos apie oficialias naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudas ir atitinkamas CO2 emisijas galite rasti žinyne „Handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, kurį galite gauti visose pardavimo vietose ir https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html