ARČIAU KASDIENINĖS REALYBĖS. MAŽIAU NEAIŠKUMŲ.

Įstatymais nustatytų sąnaudų, emisijos ir teršalų bandymų metodų pasikeitimas.

ARČIAU KASDIENINĖS REALYBĖS. MAŽIAU NEAIŠKUMŲ.

Įstatymais nustatytų sąnaudų, emisijos ir teršalų bandymų metodų pasikeitimas.

ARČIAU KASDIENINĖS REALYBĖS. MAŽIAU NEAIŠKUMŲ.Įstatymais nustatytų sąnaudų, emisijos ir teršalų bandymų metodų pasikeitimas.

1992 m. buvo pradėtas naudoti Naujasis Europos važiavimo ciklas (NEDC). Nuo to laiko ši procedūra buvo naudojama transporto priemonių degalų sąnaudoms ir emisijos reikšmėms nustatyti. Tačiau šio laboratorinio bandymo sąlygos visada turėjo trūkumų nustatant tikroviškas sąnaudų ir emisijos reikšmes.
 

Todėl nuo 2018 m. rudens NEDS palaipsniui pradės keisti naujas važiavimo ciklas pagal WLTP (Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra).
 

Šis laboratorinis bandymas taip pat bus papildytas emisijos bandymu, kurio metu teršalai matuojami tiesiog kelyje: RDE (realios važiavimo emisijos).

NUO NEDC PRIE WLTP.

Tikroviškų bandymų sąlygų dėka sąnaudų ir emisijos reikšmės dar tikroviškesnės.

WLTP yra nauja teisiškai privaloma bandymų procedūra visiems automobilių gamintojams emisijaiir degalų sąnaudoms nustatyti. WLTP bandymų procedūra yra artimesnė realaus gyvenimo sąlygoms, todėl gaunamos tikroviškesnės vertės.Vienas iš pakeitimų yra žymiai ilgesnė bandymų trukmė (30 minučių vietoj 20) ir kitokie, žymiai didesni bandymo greičiai.


Siekiant tiksliau nustatyti CO2 emisiją, naujoje bandymų procedūroje bus naudojama ne tik standartinė įranga, kaip buvo anksčiau, bet ir visi specialūs automobilio įrangos variantai. Tokiu būdu kiekvienam transporto priemonės tipui bus skelbiamos dvi reikšmės: žemiausia ir didžiausia galima standartinė sąnaudų reikšmė, priklausomai nuo įrangos variantų.


Tačiau, specialios automobilio konfigūracijos atveju, galima tiesiogiai nurodyti individualią standartinę reikšmę.


WLTP dėka ateityje galėsite geriau įvertinti automobilio sąnaudas ir CO2 emisiją. Atsižvelgiant į tai, kad šios reikšmės bus matuojamos tikroviškesnėse sąlygose nei anksčiau, automobiliams su vidaus degimo varikliais galima tikėtis didesnių sąnaudų ir CO2 reikšmių. Elektromobilių atveju, sumažės nuvažiuojamas atstumas.


BMW jau ruošiasi pereiti prie naujos bandymų procedūros ir pildo savo produktų asortimentą naujais automobiliais ir naujomis variklių versijomis ar techninėmis revizijomis. Tokiu būdu, „BMW Group“ koncernas užsitikrins, kad visas jo automobilių parkas visiškai atitiktų WLTP procedūrą.


Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. visi automobilių gamintojai visoje ES ir Šveicarijoje bei Turkijoje bus teisiškai įpareigoti gaminti tik tokias transporto priemonės, kurios išbandytos pagal WLTP procedūrą. Perėjimas atskirose rinkose priklausys nuo atitinkamos valstybės teisės aktų. Tačiau visose ES teisės aktus priimančiose valstybėse visoms transporto priemonėms patvirtinti turės būti nurodytos jų WLTP reikšmės.

„Naujoji bandymų procedūra užtikrins, kad laboratoriniai matavimai geriau atitiktų automobilio savybes kelyje.“
Europos automobilių gamintojų asociacija

WLTP PALYGINIMAS SU NEDC.

Štai esminiai skirtumai tarp senos ir naujos bandymų procedūros.

Bandymų sąlygos
NEDC
WLTP
Bandymų trukmė
20 min.
30 min.
Bandymo atstumas
11 km
23.5 km
Laikas praleistas stovint
25%
13%
Bandymo etapai.
Mieste, užmiestyje, (mišrus)
Mažas, vidutinis, didelis, ypač didelis, (mišrus); (plius „Miestas“ elektromobiliams ir įkraunamiems hibridams)
Greitis
Vidutinis: 34km/h
Didžiausias 120 km/h
Vidutinis: 46,6km/h
Didžiausias 131 km/h
Pradinė temperatūra
20–30° C
Šalto variklio užvedimas
14° C
(testuota esant 23° C pataisyta į 14° C)
Šalto variklio užvedimas
Specialios įrangos parinktis
Neatsižvelgta.
Įvertinami visos įrangos variantai jų įtakos aerodinamikos, svoriui ir riedėjimo pasipriešinimui atžvilgiais.

REALI VAŽIAVIMO EMISIJA.

Teršalų reikšmių ribojimas kelyje.

Šalia WLTP, visiems transporto priemonių gamintojams nuo 2018 m. rugsėjo mėn. taps privalom ir RDE (realios važiavimo emisijos) bandymai. Šių RDE bandymų metu tokios teršalų emisijos kaip dalelės ir azoto oksidai (NOx) yra matuojami tiesiog kelyje. Šiuo metodu nustatomos vidutinės emisijų reikšmės, kurių galima tikėtis kasdieninio važiavimo metu.


Siekdama dar labiau sumažinti šias teršalų reikšmes, BMW naudoja įvairias technologijas išmetimo dujų emisijoms iš savo modelių sumažinti, tarp kurių yra BluePerformance su SCR (selektyviąja katalizine redukcija) ir dalelių filtrai dyzeliniuose automobiliuose ir dalelių filtrai benzininiuose automobiliuose. Tokiu būdu BMW jau gali atitikti EU6c emisijų standarto ribines reikšmes, kurios taps privalomos visiems naujiems automobiliams nuo 2018 m. rudens. EU6c emisijų standartu nustatomos žemesnės ribos benzininėms transporto priemonėms lyginant su EU6b. Tos pačios ribinės reikšmės taikomos ir dyzelinių automobilių emisijoms ciklo ribose pagal EU6b ir EU6c.

EU IŠMETAMOS EMISIJOS STANDARTAS.

EU IŠMETAMOS EMISIJOS STANDARTAS.

Mažesni skaičiai. Didesni iššūkiai.

ES išmetimo dujų emisijų standartas nustato tokių emisijos kaip azoto oksidai ir dalelės reikšmes ES ribose. Ribos svyruoja priklausomai nuo variklio ir automobilio tipo. Klimato apsaugos ir oro kokybės labui šios ribos yra vis mažinamos. Tai automobilių gamintojams iškelia naujus iššūkius.

2017 RUGSĖJIS.

2017 RUGSĖJIS.

Palaipsnis perėjimas prie WLTP ir RDE prasidės nuo 2017 m. rugsėjo mėn.

2018 RUGSĖJIS.

2018 RUGSĖJIS.

Visos naujos transporto priemonės turės būti sertifikuojamos pagal WLTP ir taip pat atitikti išmetamų dalelių ribas pagal RDE bandymų procedūrą. Tai leis palyginti CO2 emisijos ir sąnaudų reikšmes visoms transporto priemonėms.

2019 RUGSĖJIS.

2019 RUGSĖJIS.

Visos naujai pagamintos ir registruojamos transporto priemonės turės atitikti NOx RDE ribas RDE sąlygomis.

2020 GRUODIS.

2020 GRUODIS.

ES teisės aktus priimančiose valstybėse visoms transporto priemonėms patvirtinti turės būti nurodytos jų WLTP reikšmės.

DUK.

Jūsų klausimai. Mūsų atsakymai.

 • Kas yra WLTP?

  WLTP (angl.„Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure”) santrumpa reiškia „Pasaulinė suderinta lengvųjų automobilių bandymų procedūra“.

  Tai yra nauja bandymų procedūra tikroviškesniam automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos reikšmių nustatymui, kuri taps teisiškai privaloma visiems automobiliams nuo 2018 m. rugsėjo mėn. WLTP palaipsniui pakeis anksčiau naudotą NEDC procedūrą.

 • Kas yra WLTP važiavimo ciklas?

  Automobilio sąnaudos ir emisija priklauso nuo važiavimo stiliaus. Todėl, kuriant WLTP, buvo renkami važiavimo duomenys iš viso pasaulio. Šie duomenys panaudoti 4 fazėms nustatyti su skirtingais vidutiniais greičiais – žemu, vidutiniu, dideliu ir ypač dideliu. Kiekvienos šios fazės metu naudojami skirtingi įsibėgėjimo, pristabdymo ir sustabdymo intensyvumai kasdieninio vairavimo stiliaus situacijoms atvaizduoti. Šių fazių derinys vadinamas važiavimo ciklu.

 • Kaip BMW ruošiasi pereiti prie naujosios WLTP bandymų procedūros?

  BMW jau ruošiasi pereiti prie naujos bandymų procedūros ir pildo savo produktų asortimentą naujais automobiliais ir naujomis variklių versijomis ar techninėmis revizijomis. Tokiu būdu, „BMW Group“ koncernas užsitikrins, kad visas jo automobilių parkas visiškai atitiktų WLTP procedūrą.

 • Ką WLTP reiškia man?

  WLTP dėka atsirado geresnė priemonė įvertinti automobilio vidutines degalų sąnaudas ir CO2 emisiją. Tačiau, tuo pat metu tikroviškesnės reikšmės taip pat reikš didesnes degalų sąnaudas ir CO2 reikšmes automobiliams su vidaus degimo varikliais ir trumpesnius nuvažiuojamus atstumus elektromobiliams (įskaitant įkraunamus hibridus).

 • Kas yra RDE?

  RDE (angl.„Real Driving Emissions“) santrumpa reiškia realias važiavimo emisijas. Tai yra nauja procedūra tokiems teršalams, kaip azoto oksidai ir dalelės, nustatyti. Esmę sudaro tai, kad matavimas vyksta kelyje realiomis važiavimo sąlygomis, o ne laboratorijoje. Šiuo tikslu, prie bandomo automobilio išmetimo vamzdžio pritvirtinama nešiojama emisijų matavimo sistema (PEMS – angl. „Portable Emissions Measurement System“).

 • Kas yra EU6?

  Euro 6 yra dabartinis teršalų standartas taikomas išmetimo dujoms. Jis apibrėžia griežtesnes dalelių ir azoto oksidų emisijų reikšmes, nei EU5. Nuo 2018 m. rudens EU6c emisijų standartas taps privalomu, o lyginant su EU6b, juo nustatomi netgi dar mažesni išmetamų dalelių kiekiai iš automobilių su benzininiais varikliais. Tos pačios ribinės reikšmės taikomos ir dyzelinių automobilių emisijoms ciklo ribose pagal EU6b ir EU6c.

 • Ką reiškia selektyvioji katalizinė redukcija (SCR)?

  Siekiant dar labiau sumažinti automobilio emisijos reikšmes, į dyzelinių variklių išmetimo sistemą tiekiamas skystas amoniakas, vadinamas AdBlue. Šis reaguoja su azoto oksidais ir tokiu būdu juos redukuoja. Lieka tik vanduo, azotas ir CO2.

 • Kas yra BluePerformance?

  Be to, BMW savo automobiliuose naudoja BluePerformance technologiją, kuri dar labiau sumažina azoto oksidų emisiją. Ši technologija užtikrina optimalias dyzelinių variklių emisijos mažinimo sąlygas. Kai kuriuose modeliuose be dalelių filtro ir NOx katalizatoriaus taip pat įrengtas ir SCR (SCR = selektyvioji katalizinė redukcija) katalizatorius su AdBlue įpurškimu, kuris ženkliai sumažina išmetimo dujose esančių azoto oksidų kiekius.

 • Kas yra dalelių filtras?

  Dalelių filtras skirtas dyzeliniuose, o pastaruoju metu, taip pat ir benzininiuose varikliuose susidarančių dalelių kiekiui sumažinti.