Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

001

Daugiau informacijos apie oficialias naujų automobilių degalų sąnaudas ir CO2 emisiją galėsite rasti
naujose keleivinių automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos rekomendacijose – nemokamai visose
prekybos vietose ir DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern,
Vokietijoje arba adresu http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Reikšmės netaikomos vienam automobiliui ir nesudaro pasiūlymo dalies. Jos skirtos palyginti skirtingų
tipų transporto priemones. Į degalų ar kitų energijos šaltinių gamybos ir teikimo metu sukurtą CO2
emisiją neatsižvelgiama, kai nustatomos CO2 emisijos reikšmės pagal direktyvą 1999/94/EB.