Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

001

Daugiau informacijos apie naujų keleivinių automobilių oficialias degalų sąnaudas ir CO2 emisiją
galima rasti naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos nuostatuose, kuriuos
galima nemokamai gauti bet kuriame salone arba adresu: Deutche Automobil Treuhand GmbH,
Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Vokietija arba
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Reikšmės netaikomos vienam automobiliui ir nesudaro pasiūlymo dalies. Jos skirtos palyginti
skirtingų tipų transporto priemones. Į degalų ar kitų energijos šaltinių gamybos ir teikimo metu
sukurtą CO2 emisiją neatsižvelgiama, kai nustatomos CO2 emisijos reikšmės pagal direktyvą
1999/94/EB.