Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

001

Daugiau informacijos apie naujų keleivinių automobilių oficialias degalų sąnaudas ir CO2
emisiją galima rasti naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudų ir CO2 emisijos nuostatuose,
kuriuos galima nemokamai gauti bet kuriame salone arba adresu: Deutche Automobil Treuhand
GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, Vokietija.Arba
http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html.

Reikšmės be skliaustelių atitinka modelius su mechanine transmisija (jei tokių yra); reikšmės
skliausteliuose atitinka modelius su transmisija Steptronic (jei tokių yra).

Degalų sąnaudos nustatytos pagal ECE važiavimo ciklą (93/116 EB), kurį sudaro apytikriai
trečdalis važiavimo mieste ir du trečdaliai užmiestyje (remiantis nuvažiuotu atstumu). CO2
emisija nustatyta kaip priedas prie degalų sąnaudų. Degalų sąnaudų lygiai apskaičiuojami
remiantis automobilių su standartine įranga sąnaudomis. Specialioji įranga (pvz., platesnės
padangos) gali turėti didelės įtakos degalų sąnaudoms ir važiavimo našumui.

Nurodytieji techniniai duomenys taikomi Vokietijos rinkos automobiliams. Į pateikiamų modelių
komplektaciją gali (dalinai) įeiti pasirenkamoji įranga ir priedai. Priklausomai nuo konkrečių
kitų rinkų reikalavimų, tiek tekste, tiek ir iliustracijose gali būti modelių ir standartinės bei
pasirenkamosios įrangos pakeitimų. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo
BMW partneriu. Dizainas ir įranga gali kisti. Galima klaida. Speciali vietinėms rinkoms skirta
įranga čia nepateikiama.

Svoris be krovinio ES: nurodytą skaičių sudaro 90 procentų užpildytas bakas, 68 kg vairuotojo
svoris ir 7 kg bagažo svoris. Svoris be krovinio taikomas automobiliams su standartine įranga.
Papildoma įranga (pvz.: trečioji sėdynių eilė) šį skaičių gali padidinti.

Variklio galia: BMW rekomenduoja naudoti RON 95 super bešvinį benziną. Taip pat gali būti
naudojamas bešvinis RON91 ir aukštesnio oktaninio skaičiaus su ne didesniu nei 10% (E10)
etanolio kiekiu. Galios ir sąnaudų skaičiai taikomi RON 98 degalams.