Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G11_G12_engines

Didžiausias greitis BMW 7 serijos modeliuose ribojamas elektroniškai.

Visi varikliai atitinka EU6 emisijos standartus. Degalų sąnaudos nustatytos pagal ECE važiavimo ciklą (93/116 EB), kurį sudaro apytikriai trečdalis važiavimo mieste ir du trečdaliai užmiestyje (remiantis nuvažiuotu atstumu). CO2 emisija nustatyta kaip priedas prie degalų sąnaudų. Degalų sąnaudų lygiai apskaičiuojami remiantis automobilių su standartine įranga sąnaudomis. Specialioji įranga (pvz., platesnės padangos) gali turėti didelės įtakos degalų sąnaudoms ir važiavimo našumui.

Nurodytieji techniniai duomenys taikomi Vokietijos rinkos automobiliams. Į pateikiamus modelius gali (dalinai) įeiti pasirenkamoji įranga ir priedai. Priklausomai nuo konkrečių kitų rinkų reikalavimų, tiek tekste, tiek ir iliustracijose gali būti modelių ir standartinės bei pasirenkamosios įrangos pakeitimų. Norėdami gauti daugiau informacijos susisiekite su savo BMW partneriu. Dizainas ir įranga gali kisti. Speciali vietinėms rinkos skirta įranga čia nepateikiama. Galima klaida.

Transporto priemonės be krovinio svoris (ES) kg: minėtuosius duomenis apima: 90 proc. pripildytas degalų bakas, 68 kg sveriantis vairuotojas ir 7 kg bagažo. Nepakrauto automobilio svoris atitinka modelį su standartine įranga.

Nominalioji galia: BMW rekomenduoja naudoti aukščiausios rūšies bešvinius 95 RON degalus. Taip pat galima naudoti ir RON 91 degalus su maksimalia 10 proc. etanolio riba (E10). Nurodytasis variklio našumas ir degalų sąnaudos nustatytos pagal RON 98 degalus.

BMW 7 serijos modelių su benzininiais ar dyzeliniais varikliais degalų sąnaudos ir CO2 emisija:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): nuo 12,8 iki 4,9
CO2 emisijos g/km (mišriu režimu): nuo 294 iki 129

BMW 7 serijos iPerformance modelių degalų sąnaudos, CO2 emisija ir energijos sąnaudos:
Degalų sąnaudos l/100 km (mišriu režimu): nuo 2,5 iki 2,0
CO2 emisija g/km (mišriu režimu): nuo 56 iki 45
Energijos sąnaudos kWh/100 km (mišriu režimu): nuo 13,2 iki 12,5

Nurodytos degalų ir energijos sąnaudos bei CO2 emisija nustatytos pagal Europos reglamento (EB) 715/2007 versiją, galiojusią tipo patvirtinimo metu. Skaičiai pateikti Vokietijai skirtos bazinės konfigūracijos automobiliui, o intervalas pateiktas įvertinant įvairius pasirinktų ratlankių ir padangų dydžius.

(1) Reikšmės taikomos iki 2018-04-15. Pasitikrinkite galimybę įsigyti pas savo atstovą.

Šios reikšmės (3) pažymėtiems automobiliams jau atitinka WLTP taisykles yra perskaičiuotos į NEDC ekvivalentiškas reikšmes, kad būtų galima lyginti skirtingus automobilius. [Šių automobilių CO2 emisijai ir CO2 reikšmėms taikomi automobilių mokesčiai ar kitos rinkliavos gali skirtis nuo čia nurodytų reikšmių.]

CO2 efektyvumo specifikacijos nustatytos pagal šiuo metu taikomą Europos direktyvą 1999/94/EB ir yra pagrįstos degalų, energijos sąnaudų ir CO2 reikšmėmis pagal NEDC ciklą klasifikacijai.

Daugiau informacijos apie oficialias naujų keleivinių automobilių degalų sąnaudas ir atitinkamas CO2 emisijas galite rasti žinyne „Handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, kurį galite gauti visose pardavimo vietose ir https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html