TEISINIS ATSISAKYMAS.

BMW grupė vertina jūsų susidomėjimą mūsų produktais ir apsilankymą šioje svetainėje. Susisiekti: office@bmw.lt

Duomenų apsauga.
Besinaudojant mūsų paslaugomis jūsų paprašys pateikti asmens duomenis. Šios informacijos teikti neprivalote. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami griežtai laikantis Vokietijos duomenų apsaugos įstatymų. BMW AG svetainėms pateikta asmeninė informacija iš dalies naudojama sutarties procedūrai ir jūsų prašymams apdoroti. Jūsų duomenys statistikai, reklamai ir rinkos tyrimams naudojami tik turint aiškų jūsų sutikimą.


Slapukai.
Slapukas yra nedidelė tekstinė rinkmena, kurią svetainė nukopijuoja į jūsų kompiuterio diską. Slapukai kompiuteriui nedaro jokios žalos, juose nėra virusų. Slapukai mūsų svetainėje nerenka asmeninės jūsų informacijos. Slapukų naudojimą savo naršyklės nuostatose galite bet kuriuo metu išjungti. Slapukai mūsų svetainėje naudojami tik tiek, kiek trunka seansas, anonimiškumo, statistikos rinkimo ir svetainės patogumo vartotojams tikslais. Kartais slapukai tam tikrose svetainės dalyse gali pasitarnauti ir kitam tikslui. Jei bandysite patekti į tokią dalį, apie tai būsite informuoti.


Autorių teisės.
© Autorių teisės BMW AG, Miunchenas, Vokietija. Visos teisės saugomos. Tekstas, vaizdai, grafika, garso, animacijos, vaizdo rinkmenos ir jų išdėstymas BMW grupės svetainėje saugomi autorių teisių bei kitais intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymais. Šių objektų negalima kopijuoti komerciniais arba platinimo tikslais, taip pat modifikuoti arba perkelti į kitas svetaines. Kai kuriuose BMW svetainėse gali būti vaizdų, kurių autorių teisės priklauso trečiosioms šalims.
 

Garantijos, atsakomybė.
Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija yra tokia, kokia yra; bendrovė nesuteikia tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant garantiją dėl numanomos, prekybai tinkamos kokybės, tinkamumo naudoti pagal paskirtį ar dėl trečiųjų asmenų teisių pažeidimų nebuvimo, bet tuo neapsiribojant. Bendrovė šią informaciją laiko tikslia, tačiau gali pasitaikyti klaidų ar netikslumų. Bendrovė BMW AG atsako už specialiuosius, netiesioginius ar šalutinius su šia medžiaga susijusius nuostolius tik jei jie sukelti didelio neatsargumo ar tyčinių neteisėtų veiksmų. Bendrovė BMW AG neatsako už trečiųjų asmenų palaikomų interneto svetainių turinį, todėl atsisako atsakomybės už šios interneto svetainės sąsajas su kitomis interneto svetainėmis.


Prekių ženklai.
Jei nenurodyta kitaip, visų šioje svetainėje pateiktų prekės ženklų autorių teisės priklauso BMW AG, įskaitant markes, modelių pavadinimus, logotipus ir emblemas.


Licencijos.
BMW grupė siekė sukurti novatorišką ir informatyvią svetainę. Tačiau privalote suprasti, jog BMW grupė turi saugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekės ženklus ir autorių teises. Todėl šioje svetainėje nesuteikiama teisė naudotis BMW grupės įmonių arba trečiųjų šalių intelektine nuosavybe.