Skaitmeninių paslaugų aktas („SPA“).

BMW AG (toliau „BMW“, „mes“, „mus“, „mūsų“) šioje svetainėje siūlo tarpininkavimo paslaugas, apibrėžiamas Skaitmeninių paslaugų akto (toliau – „SPA“) 3 straipsnio g) punkte ir kurioms taikoma toliau pateikiama informacija šio akto nustatyta tvarka: