BMW elektrinis mobilumas BMW tausumas, Klimato ir aplinkos apsauga

PRADININKAI KLIMATO APSAUGOS SRITYJE.

Įgyvendindama sistemingą tausumo strategiją, BMW Group automobilių pramonėje nustato naujus standartus.

PRADININKAI KLIMATO APSAUGOS SRITYJE.Įgyvendindama sistemingą tausumo strategiją, BMW Group automobilių pramonėje nustato naujus standartus.

BMW Group vairavimo malonumas apima kur kas daugiau nei mobilumą. BMW Group vairavimo malonumas apima kur kas daugiau nei mobilumą. Priešingai, į ateitį žengiame turėdami visiškai naują ir nuoseklią strategiją, kuri ne tik neapsiriboja mūsų tiesioginės įtakos sfera, bet ir iškelia tausumo klausimą į visiškai naują lygmenį.

Siekdami veiksmingos klimato apsaugos, dešimtmečius dirbame vertindami savo transporto priemonių gyvavimo ciklą, pradedant nuo naudojamų išteklių, tęsiant energijos suvartojimu ir baigiant perdirbimu. Tai viena iš priežasčių, kodėl šiandien nei vienas konkurentas negali prilygti mums įvairių elektrifikuotų modelių bei klientams pristatytų pusės milijono transporto priemonių skaičiumi. Siekdami užtikrinti dar didesnį alternatyvių transmisijų universalumą, sutelkėme dėmesį į vandenilio kuro elementus naudojančių varomųjų sistemų kūrimą. Žingsnis po žingsnio einame naujais keliais į ekologišką ateitį be išmetamųjų teršalų.

Skaityti daugiau
TAUSUMAS – TEMA, LEMIANTI MŪSŲ VISUOMENĖS ATEITĮ. BŪTENT DĖL TO TAIP SVARBU JAU DABAR, IŠŠŪKIŲ PERPILDYTAIS LAIKAIS, NUSTATYTI TEISINGĄ KRYPTĮ. TIESĄ SAKANT, MES NET BŪSIME VIENU ŽINGSNIU PRIEKYJE.
Oliver Zipse – BMW AG valdybos pirmininkas
BMW elektrinis mobilumas BMW tausumas, „žalioji“ gamyba, pridėtinės vertės grandinė

KELRODIS PRIDĖTINĖS VERTĖS KŪRIMO GRANDINĖJE.

Žinome kaip į tausumą žiūrėti holistiškai. Būtent todėl, kurdami transporto priemones, naudojame tam tikrus svertus. Nuo pat produkto kūrimo etapo taikome „suprojektuota perdirbti“ metodą, kuriame nustatėme transporto priemonių tobulinimo ir inžinerinio projektavimo reikalavimus, optimizuotus perdirbimui. Mūsų taikomi principai reiškia, kad naudoti perdirbtas ir atsinaujinančias žaliavas yra ne tik techniškai, ekologiškai ir ekonomiškai prasminga, bet ir būtina. Our goal is a sustainable value chain that covers its own needs with recyclates and renewable raw materials – including energy supply. Reikia pripažinti, kad šio tikslo dar nepasiekėme, tačiau pakeliui jau pasiekėme novatoriškų sėkmių.

PERDIRBIMAS KAIP PAGRINDINIS VEIKSNYS.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, „žalioji“ gamyba, perdirbimas

PERDIRBIMAS KAIP PAGRINDINIS VEIKSNYS.

Kelyje į tausią, išteklius tausojančią ir ateities reikalavimus atitinkančią gamybą, medžiagų perdirbimas yra esminis veiksnys, kurį naudojame kaip svertą. Sukūrę BMW i3, pristatėme transporto priemonę, kuri turbūt geriausiai atspindi mūsų strategiją, nes jos perdirbimas siekia 95 %. Atitinkamai, 30 % jos interjero yra pagaminta naudojant kenafą, iš regeneruojančio hibisko gaunamą medžiagą. Tekstilės medžiagas gaminame iš specialių ir novatoriškų verpalų, pagamintų iš perdirbtų PET butelių granulių. Sumanus gaminių planavimas ir pakartotinis medžiagų panaudojimas perdirbtų medžiagų pavidalu taip pat yra aiškiai įtvirtintas mūsų pridėtinės vertės grandinėje. Transporto priemonių akumuliatoriams taip pat suteikiame „antrą gyvenimą“, stacionariose saugojimo sistemose naudojame juos švariai energijai tiekti. Apskritai, jau galime perdirbti iki 99 % vidinės gamybos metu susidarančių atliekų.

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ MŪSŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERDIRBIMAS.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, „žalioji“ gamyba, naudotų automobilių perdirbimas

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ MŪSŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERDIRBIMAS.

Net ir pasibaigus BMW kelionei, ji vis dar išlieka svarbi pridėtinės vertės grandinės sudedamoji dalis. Eksploatuoti netinkamas transporto priemones mes laikome ne šalintinomis atliekomis, bet svarbiu antrinių žaliavų šaltiniu. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, atskirų komponentų ir medžiagų grąžinimas į žaliavų ciklą reiškia, kad gaminių perdirbimas yra vienas iš svarbiausių svertų mūsų aplinkai nekenksmingos ir išteklius tausojančios gamybos tikslui pasiekti. 30-yje šalių kartu su jų nacionalinėmis pardavimo bendrovėmis jau esame įvedę eksploatuoti netinkamų transporto priemonių grąžinimo taisykles ir siūlome ekologišką pakartotinį panaudojimą daugiau nei 2800 surinkimo punktų. Pavyzdžiui, Miunchene klientai turi galimybę atiduoti savo transporto priemonę perdirbimo ir išmontavimo centre (RDZ). Susigrąžindami eksploatuoti netinkamas transporto priemones, nuolat dirbame su naujomis koncepcijomis ir priemonėmis, kad galėtume ir toliau didinti perdirbimo procentą.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, „žalioji“ produkcija

NAUJAI SUKURTAS GAMYBOS PRINCIPAS.

Mes ne tik norime būti tausios ateities dalimi, bet ir turime būti šio siekio varomąja jėga. Siekdami įveikti šį iššūkį, 2001 m. pasirašėme Jungtinių Tautų Aplinkos apsaugos programą dėl švaresnės gamybos. Tai reiškia, kad įsipareigojome išlaikyti kiek įmanoma mažesnį pasaulinės gamybos poveikį aplinkai bei išteklių naudojimą. Tačiau mums to visiškai nepakanka, todėl dar griežtesne savo tausumo strategija siekiame dar aukštesnių tikslų. Siekdami stebėti ir analizuoti taikomas priemones, visose gamybos vietose šiam tikslui įdiegėme aplinkos valdymo sistemas, kurias nuolatos tobuliname ir optimizuojame. Tik taip galime įgyvendinti savo siekį, sugebėdami įrodyti savo standartų ir reglamentų veiksmingumą.

Be nuolatinės atsinaujinančios energijos ir regeneracinių žaliavų plėtros ir naudojimo gamyboje, mes taip pat nustatome svarbią perdirbimo kryptį. Nuo 2006 m. taip pat sugebėjome daugiau nei 70 procentų sumažinti atliekų ir išmetamo CO2 kiekį, pagaminant vieną transporto priemonę. Ir nuolat dirbame keldami šią kartelę dar aukščiau. Tai nėra atsitiktinumas, mūsų CO2 emisijos pagaminant vieną transporto priemonę yra ženkliai mažesnės, lyginant su visa likusia Vokietijos automobilių pramone.

MŪSŲ GAMYKLOSE TAUSUMAS YRA KASDIENYBĖ.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, „žalioji“ gamykla Leipcige

MŪSŲ GAMYKLOSE TAUSUMAS YRA KASDIENYBĖ.

BMW Group gamykla Leipcige

Tai efektyvumo kupina atmosfera: BMW Group gamykla Leipcige yra viena iš moderniausių ir tausiausių transporto priemonių gamybos vietų pasaulyje. Nuo 2013 m. čia nuo gamybos linijų nurieda automobiliai su elektrine pavara ir lengvomis CFRP važiuoklėmis. Ši gamykla yra pirmoji automobilių gamykla visoje Vokietijoje, kur didelė dalis darbų atliekama, naudojant elektrą iš keturių specialiai šiam tikslui skirtų vėjo jėgainių. Inovatyvioje akumuliatorių fermoje, kurią sudaro apie 700 BMW i3 aukštos įtampos akumuliatorių, vienu metu imamės daugybės priemonių, siekdami efektyvaus išteklių ir energijos valdymo gamyboje. Pirma, nuolat stengiamės pailginti baterijų eksploatavimo trukmę. Antra, baterijų fermoje yra kaupiama perteklinė vėjo jėgainių energija, kai pasiūla viršija paklausą, o esant nepakankamam elektros energijos tiekimui, naudojamas sukauptas energijos perteklius. Tokiu būdu mes prisidedame prie viešojo elektros tinklo stabilumo.

BMW elektrinis mobilumas BMW tausumas, „žalioji“ gamykla Dingolfinge

BMW Group gamykla Dingolfinge

Galime pirmauti tik naudodami radikalias priemones: Didžiausia BMW Group transporto priemonių gamykla Europoje, naudodama inovatyvias gamybos technologijas ir gamybos įrangą, gamykla Dingolfinge per pastaruosius dešimt metų sugebėjo trečdaliu sumažinti ir išteklių suvartojimą, ir teršalų išmetimą. Dedant šias pastangas, naujajame energijos centre remiamasi labai efektyviu elektros ir šilumos generavimu, papildomai naudojant kombinuotą šilumos ir elektros energijos gamyklą (termofikacinę elektrinę). Joje dujos paverčiamos elektros energija, o proceso metu susidariusi šiluma naudojama kaip energijos šaltinis. Naudodama termofikacinę elektrinę ir vieną iš didžiausių fotovoltinės stogo dangos sistemą Vokietijoje, gamykloje pagaminama beveik pusė jai reikalingos elektros energijos. Likusi poreikio dalis patenkinama, naudojant tik „žaliąją“ energiją iš išorinių elektros energijos tiekėjų. Kalbant apie atliekas ir visų pirma jų šalinimą, ypač siekiama įgyvendinti visos įmonės tausumo strategiją. Ir šiuo klausimu gamyklos Dingolfinge rezultatai yra aukščiausi, taikant veiksmingas perdirbimo priemones, pavyzdžiui, naudojant naujovišką presavimo įrangą, kurios 99,8 % perdirbimo rodiklis yra įspūdingas.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, „žalioji“  gamyba, gamykla Šenjange

BMW Group gamykla Šenjange

Dar daugiau naujovių, dar mažiau emisijos. Be Europos ir Brazilijos gamyklų, kurioms elektros energiją įsigyjame tik iš atsinaujinančių energijos šaltinių, Šenjango gamykloje turime efektyviausią fotovoltinę sistemą iš visų šiuo metu veikiančių BMW Group gamyklų, kurios didžiausia galia yra 15,1 megavatų.

BMW elektrinis mobilumas, BMW Sustainability projektas

ATSAKOMYBĖ YRA MŪSŲ VAROMOJI GALIA.

Įgyvendindami tokius projektus kaip „Kobalto naudojimas plėtrai“, savo tausumo strategiją po truputį perkeliame į savo aplinką ir tokiu būdu į visus pridėtinės vertės kūrimo grandinės etapus. Ne tik savo gairėmis, bet ir palaikymu bei skatinimu, galime užtikrinti, kad mūsų partneriai tiekimo grandinėje taip pat sistemiškai atitiktų aukštus socialinius ir aplinkos apsaugos standartus.

AUKŠTOS ĮTAMPOS BATERIJOS SĖKMĖS ISTORIJA.

BMW elektrinis mobilumas, BMW Sustainability baterija

AUKŠTOS ĮTAMPOS BATERIJOS SĖKMĖS ISTORIJA.

Perdirbame akumuliatorius

Efektyvus iki paskutinio volto: prikelti „antrajam gyvenimui“ mūsų transporto priemonių akumuliatoriai yra naudojami stacionariose saugojimo sistemose, kurias sėkmingai įrengiame savo gamyklose visame pasaulyje. Tokiu būdu grąžiname atsinaujinančią energiją į elektros tinklą, padidindami jo stabilumą ir mažindami energijos sąnaudas vartotojams. Mes nesustojame ir judame toliau siekdami, kad gamybos vietoje nebūtų išmetama CO2. Geriausias to pavyzdys yra BMW Group gamykla Leipcige su saugyklos ferma, kurią sudaro apie 700 BMW i3 akumuliatorių. Atsinaujinančios energijos šaltinių saugykloje akumuliatoriai padeda kaupti vėjo energijos perteklių ir vėl grąžinti ją į elektros tinklą. Be to, mažėja ir gamybai reikalingos energijos sąnaudos.

BMW elektrinis mobilumas BMW tausumas, baterijos perdirbimas

Akumuliatorių perdirbimas

Kai akumuliatoriai tampa nebetinkami eksploatuoti ir stacionarioje saugykloje, siekiame kuo daugiau juos perdirbti ir gauti vertingų išteklių. Todėl galime pagaminti itin aukštos kokybės perdirbtas medžiagas, skirtas naujų ličio jonų akumuliatorių gamybai. Kartu su partneriais 2020 m. įgyvendinome 96 % akumuliatorių perdirbimą.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausumas, baterijos tiekėjas

Mūsų tiekėjų išteklių efektyvumas

Tendencijų nustatymas dar prieš pradedant gamybą: Esame tausumo pradininkai, todėl mūsų žodis yra labai svarbus tiekėjams ir mes tuo naudojamės. Dalyvaudami Anglies junginių išskyrimo ribojimo projekte (angl. „Carbon Disclosure Project“; CDP), palaikome savo tiekėjus imantis priemonių sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių dalį. Būtent todėl sutarėme su savo elementų gamintojais, kad išorinei penktosios kartos akumuliatorių gamybai bus naudojama tik „žalioji“ energija.

BMW elektrinis mobilumas, BMW tausus mobilumas

TAUSUMO BEIEŠKANT: MOBILUMAS MIESTE. BMW MOBILUMAS MIESTE.

Mes visada siekiame suteikti 100 %, ypač kai tai susiję su tausaus vairavimo malonumu. Būtent todėl, siekdami savo įmonių tikslų ir juos įgyvendindami, ieškome naujų kelių automobilių pramonėje, kuriuos atveriame ir savo klientams, turėdami didžiausią pasaulyje elektrifikuotų modelių parką.

Tačiau mums to nepakanka. Su BMW eDrive Zones palaikome laipsnišką teritorijų, kuriose išmetamųjų teršalų kiekis yra nulinis arba mažas, įgyvendinimą Europos miestuose ir miestų teritorijose. BMW eDrive Zones yra skaitmeninė paslauga BMW įkraunamiems hibridams, kuri automatiškai atpažįsta šias aplinkosaugines zonas ir imasi veiksmų. Kai transporto priemonė įvažiuoja į šią zoną, ji automatiškai persijungia į visiškai elektrinę pavarą ir tokiu būdu važiuoja per zoną neišmesdama jokių teršalų. Už tai BMW net siūlo atlygį. Pagal BMW Points programą taškai kaupiami už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą naudojant elektrą, o aplinkosaugos zonose šių taškų suteikiama dvigubai daugiau. Taškus galima iškeisti, pavyzdžiui, į nemokamą įkrovimą BMW Charging įkrovimo stotelėse.

BMW Group elektrinis mobilumas BMW tausumas

Norėčiau daugiau sužinoti apie BMW Group tausumą.

BMW elektrinis mobilumas, BMW <i>Efficient Dynamics</i>

Norėčiau daugiau sužinoti apie BMW EfficientDynamics.

BMW elektrinis mobilumas, BMW elektromobilis

Norėčiau daugiau sužinoti apie BMW elektromobilius.

BMW elektrinis mobilumas,  BMW e-mobilumo apžvalga

Norėčiau grįžti į apžvalgą.

BMW elektrinis mobilumas, BMW įkraunamas hibridas

Norėčiau daugiau sužinoti apie BMW įkraunamus hibridus.

BMW elektrinis mobilumas, BMW įkrovimas

Norėčiau daugiau sužinoti apie įkrovimą.

BMW elektrinis mobilumas, BMW nuvažiuojamas atstumas

Norėčiau daugiau sužinoti apie nuvažiuojamą atstumą.